Bygningene

NORE OG UVDAL BYGDETUN

 

Bygningene på tunet

 

Bygdetunet er en samling bygninger som bygda har hatt et ønske om å ta vare på. Noen av bygningene var her fra før, men de andre er flyttet hit fra gårder rundt omkring i Nore og Uvdal kommune.

 

Bygningene på bygnetunet var i det øyeblikket de ble tatt vare på av bygdefolket, bevaringsverdige. Bygningene har gjennomgått vedlikehold og restureringer. Forskjellige tilnerminger er gjort i forhold til dette, men som en hovedregel ønsker vi på bygdetunet at byggene skal fremstå så autentiske som mulig. Vi ønsker også å følge antikvariske retningslinjer.

 

Hvordan sette i stand eldre bygninger?

Eiere av verneverdige eller fredede bygninger forvalter en viktig del av landets kulturminner. Når en bygning skal settes i stand etter antikvariske retningslinjer, er det flere ting å passe på.Man må ta vare på mest mulig av bygningens opprinnelige eksteriør, slik som dører, vinduer, panel, taktekking osv.

 

Dersom man skal tilbakeføre bygningen til opprinnelig utseende skal dette gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag. Tidligere situasjon kan for eksempel dokumenteres ved hjelp av gamle foto, tegninger og lignende.

 

Ved restaurering og vedlikehold bør inngrepene være så små som mulig, og det skal brukes tradisjonelle materialer og metoder.Kun det som er nødvendig skal skiftes ut ved feks. råte. Man skal da brukes identiske kopier av opprinnelige materialer. Ta eventuelt vare på utskiftede deler som dokumentasjon.

 

Tidligere endringer slik som ombygginger, er en del av en bygnings historie, og kan i mange tilfeller være viktig å bevare og skjulte deler av bygningen, feks. konstruksjonen, er viktig å bevare.

 

Riksantikvaren

 

 

 

 

VERN

Begrepene verneverdig og bevaringsverdig brukes om hverandre. Slike kulturminner har lokal eller regional verdi, og kan være kulturhistorisk viktige bygg, anlegg og områder.